„Przebudowa drogi oraz budowa infrastruktury technicznej na terenie miasta Gubina”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi oraz budowa infrastruktury technicznej na terenie miasta Gubina”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gubin
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 19/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer przetargu 5072896