Przebudowa odcinka rowu otwartego przy ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa odcinka rowu otwartego przy ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rawa Mazowiecka
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452360000 Wyrównywanie terenu
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer wyniku 5072886