Przebudowa pobocza na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc. 080 km 1+155 do 1+272 strona lewa oraz 1+268 do 2+048 storna prawa w miejscowości Grywałd - etap III

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa pobocza na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc. 080 km 1+155 do 1+272 strona lewa oraz 1+268 do 2+048 storna prawa w miejscowości Grywałd - etap III
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krościenko nad Dunajcem
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5072884