"Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łobżenica
Data publikacji 2023-11-29
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 034520003 Drzewa
450000007 Roboty budowlane
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
451112309 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
717000005 Usługi nadzoru i kontroli
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer korekty 5072865