Kompleksowa obsługa nadzoru autorskiego, serwisu oprogramowania, asysty tech. i pakietu szkol. – wdroż. na rok 2024 dla systemów informa. w ramach pakietu RATUSZ – zinteg. system zarządzania Gminą.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Kompleksowa obsługa nadzoru autorskiego, serwisu oprogramowania, asysty tech. i pakietu szkol. – wdroż. na rok 2024 dla systemów informa. w ramach pakietu RATUSZ – zinteg. system zarządzania Gminą.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Psary
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
722000007 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
797140002 Usługi w zakresie nadzoru
805100002 Usługi szkolenia specjalistycznego
Numer przetargu 5072852