dostawa 1 sztuki przepływomierza elektromagnetycznego do pomiarów przepływu cieczy dla WGGiOŚ - KC-zp.272-503/23

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł dostawa 1 sztuki przepływomierza elektromagnetycznego do pomiarów przepływu cieczy dla WGGiOŚ - KC-zp.272-503/23
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 384210002 Urządzenia do pomiaru przepływu
Numer wyniku 5072851