Remont drogi gminnej nr 111664R od km 0+000,00 do km 2+134,00 w miejscowości Jodłówka oraz Świebodna

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Remont drogi gminnej nr 111664R od km 0+000,00 do km 2+134,00 w miejscowości Jodłówka oraz Świebodna
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pruchnik
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 14/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5072831