,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI"

Szkolenia i Edukacja - Zdrowie i pierwsza pomoc

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Topólka
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 07/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 853200008 Usługi społeczne
853121206 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
853112004 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
Numer przetargu 5072822