„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olsztyn
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Numer wyniku 5072807