Remont odcinka dojazdu pożarowego nr 21, stanowiącego przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 – część zamówienia nr 1 – powtórzenie podobnych robót budowlanych

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont odcinka dojazdu pożarowego nr 21, stanowiącego przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 – część zamówienia nr 1 – powtórzenie podobnych robót budowlanych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lębork
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331419 Roboty w zakresie konserwacji dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5072805