Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. bp. Floriana Janowskiego w miejscowości Masłomiąca km 0+000-0+250

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. bp. Floriana Janowskiego w miejscowości Masłomiąca km 0+000-0+250
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Michałowice
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5072710