Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego i WUKO na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego i WUKO na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gidle
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 341445003 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
Numer wyniku 5072695