„Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej”

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Dostawa materiałów i akcesoriów do sterylizacji parowej, masek anestetycznych oraz wyrobów z pulpy celulozowej”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 331400003 Materiały medyczne
331410000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Numer wyniku 5072690