ZAOPATRZENIE W KRUSZYWA DO USUWANIA ŚLISKOŚCI DRÓG GMINNYCH, CIĄGÓW PIESZYCH i TERENÓW KOMUNALNYCH GMINY MIASTO LĘBORK PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONACH 2023 – 2024 i 2024 - 2025 R.

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł ZAOPATRZENIE W KRUSZYWA DO USUWANIA ŚLISKOŚCI DRÓG GMINNYCH, CIĄGÓW PIESZYCH i TERENÓW KOMUNALNYCH GMINY MIASTO LĘBORK PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONACH 2023 – 2024 i 2024 - 2025 R.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lębork
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 142111004 Piasek naturalny
349271002 Sól drogowa
Numer wyniku 5072675