Wykonanie linii oświetlenia zewnętrznego w gminie Lubicz w roku 2023 – UZUPEŁNIENIE.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie linii oświetlenia zewnętrznego w gminie Lubicz w roku 2023 – UZUPEŁNIENIE.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lubicz Dolny
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
315200007 Lampy i oprawy oświetleniowe
315270006 Reflektory punktowe
315272008 Oświetlenie zewnętrzne
315272101 Latarnie
450000007 Roboty budowlane
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5072646