Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lipinki
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 093300001 Energia słoneczna
093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5072617