Budowa i uzbrojenie studni S4, S5, S6, S7 w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW w formule zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa i uzbrojenie studni S4, S5, S6, S7 w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW w formule zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czarna
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713222003 Usługi projektowania rurociągów
Numer wyniku 5072598