Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych polegających na modernizacji systemu wentylacji, modernizacji węzła cieplnego, w bud B IMiD

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych polegających na modernizacji systemu wentylacji, modernizacji węzła cieplnego, w bud B IMiD
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 093230009 Węzeł cieplny lokalny
397152009 Urządzenia grzewcze
433220006 Urządzenia do demontażu
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452151400 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
451113001 Roboty rozbiórkowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 5072590