Remont drogi gminnej nr 270617K Szymbark – Dół do lasu w km 0+005 - 0+924 (dz. ew. 1220/1) w ramach modernizacji sieci drogowej na terenie Szymbarku.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont drogi gminnej nr 270617K Szymbark – Dół do lasu w km 0+005 - 0+924 (dz. ew. 1220/1) w ramach modernizacji sieci drogowej na terenie Szymbarku.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gorlice
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5072589