WSSE.DEA OZPA 272.32.2023 Dostawa aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części.

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł WSSE.DEA OZPA 272.32.2023 Dostawa aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
429123304 Aparatura do oczyszczania wody
Numer wyniku 5072577