Dostawa sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 315213203 Latarki
322360006 Radiotelefony
331821000 Defibrylatory
331572007 Zestawy tlenowe
350000004 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
351210008 Urządzenia ochronne
351100008 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
351130009 Sprzęt bezpieczeństwa
351120002 Sprzęt ratunkowy i awaryjny
351121003 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
351110005 Sprzęt gaśniczy
Numer wyniku 5072574