Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i geodezyjno-prawnej dla nieruchomości objętych lub związanych z pasami drogowymi dróg krajowych i autostrad na terenie woj. małopolskiego z podziałem na 2 części

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i geodezyjno-prawnej dla nieruchomości objętych lub związanych z pasami drogowymi dróg krajowych i autostrad na terenie woj. małopolskiego z podziałem na 2 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 713540004 Usługi sporządzania map
713543007 Usługi badań katastralnych
Numer wyniku 5072557