PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1387N W M. SZYLENY

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1387N W M. SZYLENY
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Braniewo
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5072544