Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych gminy Stopnica

Ubezpieczenia

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych gminy Stopnica
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Stopnica
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 12/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665164004 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
665161001 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665154007 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
665151004 Usługi ubezpieczenia od ognia
665141100 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer przetargu 5072525