Wykonanie modernizacji (przebudowy) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023 roku.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie modernizacji (przebudowy) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023 roku.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowodwór
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5072510