Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu handl. na lokal adm. publ. (archiwum) na części działki nr 26/2 obr. 3-05-14, ul. Budrysów 18A w dzielnicy Praga-Płd. m. st. Wa-wa.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu handl. na lokal adm. publ. (archiwum) na części działki nr 26/2 obr. 3-05-14, ul. Budrysów 18A w dzielnicy Praga-Płd. m. st. Wa-wa.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
Numer wyniku 5072508