Dostawa produktów mleczarskich, owoców, warzyw, produktów ogólnospożywczych oraz jaj, miodu i innych do stołówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024r.

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa produktów mleczarskich, owoców, warzyw, produktów ogólnospożywczych oraz jaj, miodu i innych do stołówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024r.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 030000001 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
031425003 Jaja
031421009 Miód naturalny
158000006 Różne produkty spożywcze
158900003 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
156000004 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
155000003 Produkty mleczarskie
154110002 Oleje zwierzęce lub roślinne
Numer wyniku 5072503