Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wąbrzeźno
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 04/12/2023, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332616 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451130002 Roboty na placu budowy
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112309 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Numer korekty 5072481