Przebudowa przepompowni ścieków w Mniszewie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa przepompowni ścieków w Mniszewie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Magnuszew
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 453171003 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5072480