„KWP Radom – SOT – przebudowa przyłącza ciepłowniczego” zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „KWP Radom – SOT – przebudowa przyłącza ciepłowniczego” zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Radom
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 14/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 5072471