Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową nawierzchni przy ul. Zarzecze na os. Widok, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową nawierzchni przy ul. Zarzecze na os. Widok, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 433250007 Wyposażenie parków i placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451123307 Rekultywacja terenu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5072470