Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kunów
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer wyniku 5072468