POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY DZIERŻONIÓW - postępowanie II

Ubezpieczenia

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY DZIERŻONIÓW - postępowanie II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dzierżoniów
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 08/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer przetargu 5072462