Budowa drogi dla rowerów przy ul. Choiny w Lublinie na odcinku od ul. Elsnera do skrzyżowania z ul. Paderewskiego.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi dla rowerów przy ul. Choiny w Lublinie na odcinku od ul. Elsnera do skrzyżowania z ul. Paderewskiego.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5072458