Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania „Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania „Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Siedlce
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454531008 Roboty renowacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452612219 Malowanie dachów
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452123504 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
Numer wyniku 5072455