Budowa ulicy Północnej w Promnicach - Etap III: od km 0+000 do km 1+040

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa ulicy Północnej w Promnicach - Etap III: od km 0+000 do km 1+040
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czerwonak
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5072441