Adaptacja, na placówkę biblioteczną , lokalu U-1, w budynku przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Adaptacja, na placówkę biblioteczną , lokalu U-1, w budynku przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
Numer wyniku 5072429