"POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BISZTYNEK"

Ubezpieczenia

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY BISZTYNEK"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bisztynek
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer wyniku 5072419