„Wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowościach Morawica i Chrosna, Gmina Liszki”.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowościach Morawica i Chrosna, Gmina Liszki”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Liszki
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
799330003 Usługi towarzyszące usługom projektowym
Numer wyniku 5072397