Remont drogi gminnej nr 140145K Wiktorówka – Rzeżuśnia w miejscowościach Krępa i Czaple Małe w km 2+710 – 3+140, 4+185 – 4+455 wraz z remontem przepustów w km 3+055 i 4+415

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont drogi gminnej nr 140145K Wiktorówka – Rzeżuśnia w miejscowościach Krępa i Czaple Małe w km 2+710 – 3+140, 4+185 – 4+455 wraz z remontem przepustów w km 3+055 i 4+415
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gołcza
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5072393