"Utrzymanie czystości centrum miasta wraz z czyszczeniem przejść podziemnych na terenie Miasta Bielska – Białej"

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł "Utrzymanie czystości centrum miasta wraz z czyszczeniem przejść podziemnych na terenie Miasta Bielska – Białej"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer przetargu 5072392