ZP.271.15.2023 „Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w związku z inwestycją: Modernizacja oświetlenia Gminy Pruszcz”

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł ZP.271.15.2023 „Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w związku z inwestycją: Modernizacja oświetlenia Gminy Pruszcz”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pruszcz
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 312300007 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Numer wyniku 5072364