Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006 S relacji Michalinów-Mrówczak

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006 S relacji Michalinów-Mrówczak
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Przystajń
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5072342