Budowa nowego mostu przez rzekę Sołotwa wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z objazdem tymczasowym w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej 867

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa nowego mostu przez rzekę Sołotwa wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z objazdem tymczasowym w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej 867
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452211003 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 5072335