Wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ciechanów
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 07/12/2023, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211603 Instalowanie wyrobów metalowych
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer korekty 5072310