„Budowa rozdzielni głównej na terenie GOŚ-ŁAM”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa rozdzielni głównej na terenie GOŚ-ŁAM”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 20/12/2023, Godzina 11:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453200006 Roboty izolacyjne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453162007 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143107 Układanie kabli
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452623004 Betonowanie
452623509 Betonowanie bez zbrojenia
452623114 Betonowanie konstrukcji
452622106 Fundamentowanie
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer korekty 5072286