Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Żabia Wola
Data publikacji 2023-11-29
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331402 Roboty drogowe
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer korekty 5072247