Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń i Orelec oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń i Orelec oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olszanica
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 14/12/2023
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452332513 Wymiana nawierzchni
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5072243