Dostawa 2 serwerów do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów (cz. I) oraz Dostawa licencji komercyjnej wraz z wdrożeniem Systemu Bibliotecznego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń (cz. II)

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa 2 serwerów do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów (cz. I) oraz Dostawa licencji komercyjnej wraz z wdrożeniem Systemu Bibliotecznego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń (cz. II)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 488200002 Serwery
Numer wyniku 5072222