„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Niżna Łąka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Niżna Łąka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Boguchwała
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 5072209